0973 815 458

Hướng dẫn chỉnh vùng Gmail để nhận được Email chứa bộ mẫu

Bạn hãy quay trở lại trang Gmail, nhấp vào thư vừa mới được gửi và kéo vào thẻ "Chính" như hình minh họa:

Sau khi kéo thành công như hình minh họa, bạn hãy chờ trong vài phút để hệ thống kiểm tra và gửi lại email cho bạn.

Copyright © Nhatkythicong.com  2019 .