0973 815 458

Khóa học Kỹ sư QS - Chu Công Ước


Tiết lộ Bí mật

Không chỉ giúp bạn có được một công việc tốt mà còn tự do lựa chọn nơi làm việc bạn muốn

100%


Thanh toán

đảm bảo

Secure Checkout

Chi Tiết Giáo Trình

Bài 1: Tổng quan về kỹ sư QS - Tại sao nên trở thành Kỹ sư QS?

Bài 2: Chi tiết công việc của một kỹ sư QS

Content Toggle Headline

Content Toggle Headline

Content Toggle Headline

Content Toggle Headline

Chu Công Ước là ai

Anh không chỉ giúp tôi mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn định hướng giúp tôi phát triển trong sự nghiệp. Những điều mà chưa từng ai chia sẻ.

Tuấn Anh- Hà Giang

Kỹ sư xây dựng

Sau nhiều năm thi công xa nhà, tôi muốn tìm kiếm một công việc gần gia đình, vợ con nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho tới khi tôi học khóa học này.

Hoàng Vũ - Bình Phước

Kỹ sư thi công

Khóa học của anh mở ra cho tôi một cơ hội mới trong sự nghiệp là tự làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, chuyên nhận làm hồ sơ cho các nhà thầu thi công

Hữu Nam - Hà Nội

Giám đốc

Mọi Người Nói Về Khóa Học

Anh không chỉ giúp tôi mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn định hướng giúp tôi phát triển trong sự nghiệp. Những điều mà chưa từng ai chia sẻ.

Tuấn Anh- Hà Giang

Kỹ sư xây dựng

Sau nhiều năm thi công xa nhà, tôi muốn tìm kiếm một công việc gần gia đình, vợ con nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho tới khi tôi học khóa học này.

Hoàng Vũ - Bình Phước

Kỹ sư thi công

Khóa học của anh mở ra cho tôi một cơ hội mới trong sự nghiệp là tự làm chủ một doanh nghiệp nhỏ, chuyên nhận làm hồ sơ cho các nhà thầu thi công

Hữu Nam - Hà Nội

Giám đốc

© 2024 Build with Thrive  Architect.

Insert Content Template or Symbol